Načini plaćanja

Proizvode koje želite da kupite na mojafarbara.rs možete platiti na sledeće načine: uplatnicom na šalteru, e-bankingom, čekovima i gotovinom. Način plaćanja birate u poslednjem koraku procesa naručivanja.

Plaćanje uplatnicom

Plaćanje uplatnicom na šalteru, podrazumeva da nakon naručivanja, iznos sa narudžbenice uplatite putem opšte uplatnice na šalteru pošte ili bilo koje poslovne banke. Podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila, u predračunu, neposredno nakon kreiranja narudžbenice. Pomenute podatke i instrukcije plaćanja možete uvek pogledati na stranici "Vaš nalog". Na uplatnici obavezno navedite odgovarajući poziv na broj, koji je u stvari broj predračuna koji ste dobili. Po evidentiranju vaše uplate, proizvodi sa narudžbenice se pakuju i šalju na adresu za isporuku.

Plaćanje nalogom za prenos

Ukoliko kupujete kao pravno lice na šalteru banke se popunjava "nalog za prenos". Podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila, u predračunu, neposredno nakon kreiranja narudžbenice. Pomenute podatke i instrukcije plaćanja možete uvek pogledati na stranici "Vaš nalog". Na nalogu za prenos obavezno navedite odgovarajući poziv na broj, koji je u stvari broj predračuna koji ste dobili. Po evidentiranju vaše uplate, proizvodi sa narudžbenice se pakuju i šalju na adresu za isporuku.

E-bankingom

Plaćanje E-bankingom podrazumeva da nakon naručivanja, iznos sa narudžbenice uplatite e-bankingom preko svog računara. E-banking je opcija plaćanja koju vam omogućava vaša poslovna banka. Za više informacija konsultujte svoju banku kod koje posedujete tekući račun.

Podatke koje je potrebno navesti prilikom plaćanja dobijate putem e-maila, u predračunu, neposredno nakon kreiranja narudžbenice. Pomenute podatke i instrukcije plaćanja možete uvek pogledati na stranici "Vaš nalog". Prilikom plaćanja obavezno navedite odgovarajući poziv na broj, koji je u stvari broj predračuna koji ste dobili.

Plaćanje čekovima    

Prihvatamo plaćanje čekovima građana na 6 mesečnih rata bez kamate (prva rata ide odmah, a ostale narednih 5 meseci). U slučaju izbora ovog načina plaćanja, pošaljite nam upit elektronskom poštom, i dobićete instrukcije..

Administrativnom zabranom

Ukoliko proizvode koje ste videli u našoj internet prodavnici želite da platite administrativnom zabranom, postoji mogućnost i za to. Prvi korak je da na svom računaru sačuvate ugovor. Ukoliko ugovor potpisuje Vaš poslodavac, sačuvajte na svom računaru ovaj Ugovor o prodaji putem Administrativne zabrane. Ukoliko ugovor potpisuje Vaša sindikalna organizacija, sačuvajte na svom računaru ovaj Ugovor o prodaji putem Administrativne zabrane. Odštampajte ugovor u četiri primerka, i u poslovodstvu ili sindikalnoj organizaciji vašeg preduzeća, popunite sve neophodne podatke. Ugovor mora potpisati lice ovlašćeno za zastupanje ili poslodavca ili sindikalne organizacije. Ugovor mora biti overen pečatom. Takođe na svom računaru sačuvajte i Obrazac Administrativna Zabrana. Odštampajte tri primerka obrasca, u obračunskoj službi vašeg preduzeća popunite sve neophodne podatke. Obrazac mora potpisati odgovorno lice u obračunskoj službi Vašeg preduzeća, ovlašćeno lice Vašeg poslodavca i overiti ga pečatom. Deo Rešenja u obrascu, koji se odnosi na uslove plaćanja ne treba popunjavati. Taj deo ćemo popuniti mi po završetku Vaše kupovine. Potpisane i overene primerke Ugovora o prodaji putem administrativne zabrane, tri potpisana i overena primerka Obrasca administrativne zabrane, kopiju Vaše LK i kopiju  Vašeg Ugovora o radu, donesite u naš maloprodajni objekat ili pošaljite na adresu PMP doo, Kralja Petra I br.115, 38227 Zvečan. Po prijemu dokumentacije dobićete obaveštenje ili usmeno ili na e-mail adresu koju ste naveli u zahtevu, da kupovinu možete obaviti bilo on-line, bilo dolaskom na gore navedenu adresu. Za više informacija o ovom načinu plaćanja kontaktirajte nas na tel: +38128665881 ili pošaljite upit na adresu elektronske pošte: webprodaja@mojafarbara.rs .