Fasadni materijali > Fasadni kalkulator

Izabrana boja:

Napomena: Prikaz boja na monitoru i štampaču može varirati od prikaza stvarnih boja.

Da bi se izbegle bilo kakvo neslaganje u nijansi, preporučujemo da se izabrana nijansa potvrdi kroz štampane ton karte na našoj lokaciji.

Ton Karta:


 • Izaberite nijansu


  Izaberite nijansu boje fasade.


  Izaberite nijansu podloge.


  Unesite kvadraturu povrsine na kojoj radite fasadu


  Izgled fasade


  «»